V jakém časovém termínu mě technik může navštívit?

Technická podpora se snaží maximálně vyhovět všem zákazníkům. Výjezdy servisních techniků k Účastníkům se však domlouvají podle dopředu plánovaného časového harmonogramu. Servisní zásahy se řídí platnými smluvními podmínkami.