Jaké je nastavení IP adresy?

U většiny zákazníků je získání IP adresy automatické.

Není tedy potřeba nastavovat žádné adresy na vašem síťovém adaptéru. Pokud máte problémy s připojením, kontrolu zda máte správně nastavený adaptér na automatické získání IP adresy provedete dle následujícího návodu. Pokud je třeba zadat ručně statickou IP adresu, postupujte podle stejného návodu, jen pokračujte v části Ruční určení nastavení IPv4.