Vyjádření k existenci sítí

Plánujete novou výstavbu nebo rekonstrukci? Potřebujete zjistit, kde a jak jsou provozovány elektronické komunikační sítě? Rádi připravíme vyjádření k existenci sítí za vás.

Pro jaké další účely lze požádat vyjádření k existenci sítí?

Inženýrské projekty

Při inženýrských projektech, jako jsou například rozšiřování dopravních sítí, může být vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací důležité pro zabránění možným konfliktům s existujícími infrastrukturami, jako jsou telekomunikační kabely.

Vedení sítí

Poskytovatelé telekomunikačních služeb a další provozovatelé sítí mohou vyžadovat vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací k ochraně svých infrastruktur a k účelnému plánování rozvoje sítí.

Bezpečnostní a koordinační účely

Koordinace mezi různými provozovateli sítí a organizacemi, například v případě oprav a údržby, může být usnadněna pomocí vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací.

Co vše pro podání budete potřebovat?

  • jméno investora (zplnomocněného projektanta) + kontaktní údaje (e-mail, telefon)
  • název stavby, pro kterou je vyjádření požadováno, a její stručný popis (liniová stavba, stavba RD, rekonstrukce komunikace apod.)
  • jednoznačná identifikace místa stavby (obec, katastrální území, parcelní číslo/čísla)
  • přílohou žádosti musí být situační výkres (přehledná situace stavby, v odůvodněných případech detail)

Žádost

Připravili jsme pro Vás webový portál na níže uvedené adrese, kde můžete svůj požadavek vyřídit.

https://cbyd.u-n.cz