Na základě jakých právních předpisů poskytujeme služby?

Poskytovatel se zavazuje poskytovat své Služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu a kvalitě sjednané ve Smlouvě a navazujících dokumentech.

Účastník se zavazuje, že:

  1. nebude jakkoli zasahovat do zařízení, nebude měnit jejich nastavení, ani nebude měnit nastavení připojeného přijímacího zařízení,
  2. nebude připojovat k síti taková zařízení, jejichž povaha nebo účel odporují obecně závazným předpisům a Všeobecným podmínkám,
  3. nebude šířit jakékoli nástroje ohrožující bezpečnost a integritu sítí Poskytovatele nebo dalších osob,
  4. poskytované Služby nezneužije k páchání jakékoli protiprávní činnosti.

Přesnější specifikaci naleznete po kliknutí na odkaz ZDE.