Ideální řešení pro všechny ISP, kteří hledají řešení pro evidenci klientů, zařízení na síti a zároveň systém splňující veškeré povinnosti stanovené zákonem o elektronických komunikacích.

NetFlowUN je komplexní a flexibilní nástroj, mezi jehož hlavní výhody patří:
+    Splnění požadavků dle zákona o elektronických komunikacích
+    Jednoduchá správa a snadné generování statistik
+    Komplexní nástroj pro pokrytí všech potřeb ISP
+    Vysoká úroveň zabezpečení systému a přístupu k datům
+    Garance zpracování každého paketu
+    Snadná instalace do stávající infrastruktury (bez vlivu na chod monitorované sítě)
+    Podpora IPv4, IPv6

Pokud chcete získat více informací, neváhejte se obrátit na naše obchodní oddělení na e-mailu info@u-n.cz nebo telefonu 373 705 705.

netflow    administrace