TENTO PROJEKT
je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Network Management System
Reg. číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003353
Název programu: ICT a sdílené služby, I. výzva (OPPIK)
Investor projektu: United Networks SE
Výše dotace: 3 143 247 Kč
Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2018

Popis projektu:

Cílem projektu je vývoj nového software, které je schopný aktivně vyhledávat, spravovat, hlídat a udržovat zařízení na společné síťové infrastruktuře. Takový software bude sloužit jako základní kámen pro rozvoj a údržbu sítě společnosti United Networks SE, která aktuálně pokrývá velkou část Plzeňského a Jihočeského kraje.

Cílem je vytvořit nástroj, schopný zrychlit opravy nebo instalace nových zařízení na síti tím, že bude schopný takové zařízení detekovat, rozeznat výrobce zařízení, jeho typ a podle toho automaticky zařízení nakonfigurovat, aby bylo kompatibilní s ostatními zařízeními na síti a bylo nastaveno podle interních předpisů společnosti. Identické operace bude konečný software schopný provádět se všemi prvky síťové infrastruktury a zároveň hlídat a kontrolovat stav jednotlivých spojů a zařízení. Zautomatizováním procesů souvisejících s konfigurací a správou zařízení dojde k podstatné eliminaci možnosti lidské chyby, zrychlení celého procesu a v důsledku ke zlepšení poskytovaných služeb pro koncové zákazníky a zvýšení produktivity práce zaměstnanců společnosti.

eu