Mobilní volání

 

Ceník United Networks MOBIL

Volání za skvělé ceny pro všechny naše zákazníky.

 

Volání do vlastní sítě v Kč/min.

Volání do ostatních sítí v Kč/min.

Cena SMS v Kč/SMS

Volné minuty 1,2

Volné SMS 1

Data 1

MOBIL Start

80,-

měsíčně

0,80

1,49

1,49

X

X

X

MOBIL 149

149,-

měsíčně

0,80

1,49

1,49

100

X

X

MOBIL 249

249,-

měsíčně

0,80

1,49

1,49

200

20

X

MOBIL 349

349,-

měsíčně

0,80

1,49

1,49

150

30

300 MB

 

Doplňková služba3:

Neomezené volání ve vlastní síti za měsíční poplatek 129 Kč. Službu není možné aktivovat s tarifem MOBIL Start.

(1) Tarifikace 60+60, po vyčerpání volných jednotek a SMS je účtována sazba dle tarifu s tarifikací 60+1. Volné minuty a SMS jsou převáděny do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí.
(2) Volné minuty jsou poskytovány na pevná čísla v ČR, na mobilní čísla v ČR a na přenosná čísla s předvolbou 910.
(3) Neomezené volání je výhradně pro běžné využití s limitem 3 000 min. měsíčně při volání do vlastní mobilní sítě. Jedná se o doplňkovou službu pouze k vybraným balíčkům. Při aktivaci nové SIM karty je služba dostupná ihned, při aktivaci u existující SIM je služba dostupná od 1. dne následujícího měsíce.
Všechny ceny uvedeny včetně DPH!

Ceník United Networks MOBIL

Podmínky přenositelnosti telefonního čísla